Přepočet světelného toku světelných zdrojů na ekvivalentní příkon klasické žárovky
(podle Nařízení Komise č. 244/2009, příloha II, tabulka 6)

 

 

Bez názvu