CRI color renderig index, neboli index podání barev světleného zdroje 

Index podání barev, jinými slovy jak reálně vypadají barvy předmětů, které jsou nasvíceny.

Vysoký Index podání barev nám teprve přinese opravdový zážitek z toho jak ve skutečnosti vypadá.

Tento parametr je měřitelný v radiospektro metru a je udáván na stupnici 0 až 100. Přičemž Ra=100.

Níže uvedený obrázek jablka je nejlepším příkladem toho jak lze nasvětlením zkreslit skutečný pohled lidského oka na jablko. 

Výsledkem může ve skutečnosti být na pohled velmi chutné ovoce, nebo naopak uměle vypadající jablko.